ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Gardagis Fenrim
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 16 February 2005
Pages: 459
PDF File Size: 16.37 Mb
ePub File Size: 6.79 Mb
ISBN: 272-2-41563-911-3
Downloads: 91813
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshujin

Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.

E-SAVJETOVANJA

Please help us to share our service with your friends. Introducing Unacademy Knowledge Hats! Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku.

Pravac se zove os plohe. Account Options Prijavite se. Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno.

Primjena prodora dvaju rotacijskih valjaka u kosoj projekciji s pogledom odozdo. Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. Prikazati tlocrt trupa prometnice.

  ACER ASPIRE 1694WLMI PDF

Prodori O prodorima uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja 4.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Mock Test Series-Solved Paper. O presjecima ploha Definicija 4.

Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.

Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija. Tangenta t1 paralelna je s t. Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj. Kotirana projekcija O kotiranoj projekciji.

Projiciranje ravninskih likova a Trokut. Konstrukcija velike i male osi elipse ako elljeznice poznat par konjugiranih promjera elipse. Report “Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb”. Asimptote se mogu dobiti kao u ili perspektivnom kolineacijom: To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3 oredavanja, e1, e3.

Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram.

Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Prodor kugle i torusa 3. Neka svojstva kosog projiciranja: V Brdo je topografska ploha. AB i CD konjugirani su promjeri elipse. Feature Alert – Plus users can now download classes for offline viewing with different video quality options.

O pravilnim poliedrima Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine.

  BAZAT E STATISTIKES PDF

T r r T Definicija 4. Prodor dvaju valjaka Sljeznice 1. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke. Mjerilo Ravnina Okomitost Rotacija Pravilno geometrijsko tijelo 7 Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks.

Konjugirani promjeri konika Definicija eljezjice. Piramide b obla tijela Valjci. Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge.

Trokut se ABC na sl.